top of page
Seyhan Sevinçler  Nam-ı diğer Anne Pedagog

Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ergenlerde Öfke Değerlendirme Ölçeği (Adolescent Anger Rating Scala- AARS)Türkçe Versiyonu’nu geliştiren teziyle uzmanlık derecesini almıştır.

1999 – 2011 yılları arasında ilköğretim okullarında rehber ve psikolojik danışman olarak çalışmıştır. Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Oyun terapisi, Aile Terapisi, Travma sonrası psikolojisi alanlarında çeşitli seminer ve eğitimlerine katılmıştır. Gottman Çift Terapisi Eğitimi 1.seviyeyi tamamlamış bir çift terapistidir. 

Uzun yıllar travma sonrası stres bozukluğu ve rehabilitasyonu alanında çalışmış olup, yetişkinlere bireysel danışmanlık hizmeti vermekte, aile içi ilişkiler ve iletişim konularında grup çalışmaları yapmaktadır. Bireysel çalışmalarının yanı sıra, kurumsal düzeyde ekip çalışması, motivasyon ve iletişim konularında eğitimler vermiştir. 

Otistikler Derneği’nin düzenlediği entegrasyon kamplarında yaptığı çalışmalar ile bu alanda deneyimlerini arttırmıştır. 

2009 yılında Ya-Pa oyunevinin psikolojik danışmanlık hizmetlerini yürütmeye başlamıştır. 2011 yılından bu yana Masal Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde kurucu müdür ve psikolojik danışman olarak görev yapmaktadır.

Ayrıntılarınız gönderildi

bottom of page